Dünyaya merhaba derken ilk gördüğümüz ebelerimizin günü kutlu olsun

Dünyaya merhaba derken ilk gördüğümüz ebelerimizin günü kutlu olsun

Ebelik dünyanın en eski mesleğidir. Yabancı dillerde bile anlamı doğum yapanın koruyucusudur. Annemizden önce bizi ilk kucaklayandır. Eski çağlarda kara düzen giden bu mesleği yapanlar bilge kadın olarak kabul edilirdi. Modern çağda dünyada ve ülkemizde okulları açılarak ebeler yetiştirilmiştir. Kimsenin gidemediği ücra memleket köşelerine gidip köylerde bulunan sağlık evlerinde tek başına görev yapan ebelerimiz doğumdan bebek bakımına halkımıza hizmet etmiştir. Köylerde sağlık sisteminin ilk adımı olarak yıllarca görev yapmışlardır.

Ülkemizde on beş yıl önce sağlık planlamasında, en öncelikli konu ana ve çocuk sağlığı idi. Ebeler, Ana ve Çocuk Sağlığı görevinin temel öğesi durumundaydılar. AKP iktidarıyla birlikte, Ana Çocuk Sağlığı merkezleri etkisizleştirildi. Ebelerin verdiği temel hizmetlerden biri olan aile planlaması hizmetleri verilmez oldu. Sağlıkta dönüşüm reformu ile sağlık ocakları kapatıldı, köylerdeki sağlık evi uygulamasına son verildi.

Aile Sağlığı Merkezleri açıldı. Değerli ebelerimiz Aile Sağlığı Elemanları oluverdi. Onların bağımsız yetkileri de böylece ellerinden alınıverdi. Kırsal bölgelerde evde ebe yardımıyla yapılabilecek doğumlar bile hastanelerde yapılır oldu. En ücradaki gebe kadınlarımız hastanelere gidebilirse ne ala, yoksa köyde bir ebe nine varsa…

Hastanelerde ebeler hemşire haline getirildiler ama yeni yasa ve yönetmelikler getirilmedi ebelerimiz için maalesef. Az maaş çok iş. Büyük sorumluluklar, yetersiz yetkiler.

Bu alanda görev yapmış deneyimli ebelerimizin yasal haklarının ve yönetmeliklerinin çıkmasını talep ediyoruz. Güvenceli çalışma, emekliliğe yansıyan ücret ve mesleki bağımsızlıklarının sağlanması ülkemizde anne çocuk sağlığı açısından büyük öneme sahiptir.

Daha çocuk yaşlarda, en ağır koşullarda yıllarca hiç gözünü kırpmadan memleketimizin her köşesinde görev yapan değerli ebelerimizin gününü kutlarız. (05.05.2018)

Halkçı Kamu Emekçileri

Sosyal Medyada Paylaşın: