<strong>ÖMK’ya Hayır ! Meslek onurumuza sahip çıkmak için mücadeleye devam!.</strong>

ÖMK’ya Hayır ! Meslek onurumuza sahip çıkmak için mücadeleye devam!.

Baskılar bizi yıldıramaz.

Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK)’nın iptali ile ilgili açılan davanın bu gün Anayasa Mahkemesinde görüşülmesi üzerine sendikalar Anayasa Mahkemesi önünde nöbet tutacaklarını açıklamışlardı.

Ancak Ankara polisi sendikaların yapacağı basın açıklaması ve nöbet eylemine izin vermediği gibi sendikacıları ters kelepçe takarak ve yerlerde sürükleyerek gözaltına almıştır. Polis şiddeti aynı oranda basın mensuplarına da uygulanarak gazetecilerin haber alma özgürlüğü de engellenmiştir.

Gözaltına alınan sendikacılar, Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Eğitim-İş Mali Sekreteri Hüseyin Selçuk ve Özlük Hukuk Sekreteri Orhan Yıldırım’dır. Gözaltına alınan sendikacılar daha sonra serbest bırakılmışlardır.

AKP’giller bir taraftan ülkemizin yer altı ve yer üstü tüm kaynaklarını yağmalarken diğer yandan da uyguladıkları soygun, vurgun ve talanları sonucu halkımızı işsizliğe, pahalılığa, açlığa ve hatta ölümlere mahkum etmiştir.

AKP’giller’in doymak bilmeyen vurgunları, sömürüleri sonucu 42 madenci kardeşimizin acısı tazeyken, yüreklerimizi yakarken, bu emekçi düşmanları, pervasız soygunlarına ve sömürülerine halkın hiç ses çıkarmamasını, onlara kul, köle olmasını istemekte; halkımızın, işçilerimizin, kamu emekçilerinin hiç bir hak alma mücadelesine tahammül edememektedir.

Sendikamız Eğitim-İş’in  çağrısı ile eğitim iş kolundaki 14 sendika bir araya gelerek başta ÖMK olmak üzere, kariyer basamakları sınavına, öğretmenlik mesleğinin değersizleştirilmesine, öğretmenlerin açlığa ve yoksulluğa mahkum edilmesine karşı eylem ve etkinlikler yapmıştı. 14 sendika en son 2 Kasım’da Türkiye genelinde iş bırakma eylemi gerçekleştirmişti.

Bu gün de 14 sendikanın yöneticileri ÖMK’nın Anayasa Mahkemesinde görüşülmesi nedeniyle Anayasa Mahkemesi önünde nöbet eylemi ile mahkemenin kararını bekleyeceklerini açıklamışlardı.

AKP’giller ülkemizi hızla ortaçağcı faşist din devletine götürürken hiç kimsenin karşı çıkmamasını istemekte, onların yaptıklarını sineye çekmelerini beklemektedir. AKP’gilleri’n şiddet aracına dönüşen kolluk güçleri halkın yasalardan doğan basın açıklaması, gösteri ve yürüyüş yapma haklarını şiddet kullanarak engellemektedirler.

Sendikamız Eğitim-İş’in yöneticilerini de şiddet kullanılarak, ters kelepçe yaparak gözaltına almışlardır. Eğitim emekçileri olarak AKP diktatörlüğüne karşı direnmek ve mücadele etmek hem yasal hem de meşru hakkımızdır. Bu hakkı bundan böyle de kullanmaya devam edeceğiz.

Emekçilerin birliği AKP’yi yenecek! (09.11.2022)

Yaşasın onurlu mücadelemiz!

Yaşasın Eğitim-İş!

Halkçı Kamu Emekçileri

Sosyal Medyada Paylaşın: