Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Korumadan, Halkın Sağlığını Koruyamazsınız!

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Korumadan, Halkın Sağlığını Koruyamazsınız!

AKP iktidarı 20 yıldır Sağlık alanındaki düzeni sürekli alt-üst etti. Sağlıkta dönüşüm ve performans düzeniyle sağlığı ticari hale getirdi. Yerli-yabancı Parababaları, sağlık üzerinden büyük karlar elde etmeye başladı. Yirmi yılın sonunda, halkın sağlık hizmetine ulaşması gitgide daha da zorlaştı. Şehir hastaneleri ile kamunun son kaynakları da emperyalist tekellere aktarıldı. Halk, sağlık hizmetine daha zor ulaştıkça, suçu ülkeyi yönetenlerde değil de, sağlık çalışanlarında aramaya başladı. Sağlık hizmetine erişimde yaşadığı sorunlar, özünde AKP iktidarının tercihleri nedeniyledir.
Vatandaşımız sorunlarının kaynağını göremiyor.
Hayatın her alanında yaşanan şiddet, sağlık alanında daha büyük boyutlarda yaşanıyor. Çünkü her şeyin başı sağlık. Sağlık en öncelikli sorunumuz oluyor. Sağlık çalışanlarını ve doktorları itibarsızlaştırmaya yönelik söylemler, vatandaşın tepkisini doktorlara ve tüm sağlık çalışanlarına yöneltiyor. Tüm bu nedenlerle artık sağlık emekçileri her gün şiddetle karşı karşıya geliyor. Sözlü ve fiziksel şiddet sağlık alanında gitgide olağanlaşıyor.
Konya Şehir Hastanesinde Kardiyolog doktor arkadaşımız Ekrem Karakaya da tam da bu nedenlerle şiddete uğradı ve hayatını kaybetti. Bu gidişata hep birlikte dur demek zorundayız. Sağlık çalışanlarının çalışamaz hale gelmesi, halkın sağlığının değersizleşmesi anlamına gelir. Tüm bu nedenlerle aklımızı başımıza almalı, Sağlıkta yaşanan şiddetin gerçek nedenlerini tüm halk olarak sorgulamalıyız. Sağlık çalışanları da bu halkın bir parçasıdır.
Halkın sağlığını değil, Parababalarının karını önceleyen bu sağlık düzeni, şiddetin asıl kaynağıdır. (07.07.2022)
Halkçı Sağlık Emekçileri

Sosyal Medyada Paylaşın: