AKP’giller’in öğretmen değil, Faşist Din Devleti medreselerinin molla seminerleri!

AKP’giller’in öğretmen değil, Faşist Din Devleti medreselerinin molla seminerleri!

AKP’giller’in Eğitim Bakanlığı, öğretmenlere 20-24 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılacak hizmet içi eğitim çalışması programını yayımladı.
“Evlere şenlik” konular diyesimiz geliyor ilk başta ama öyle desek geçsek; öğrenciler ve eğitim emekçilerinin içine düşürüldüğü acı durumu hafifletmiş, önemsiz göstermiş oluruz. Öğretmenlerimizin düşürüldüğü durum gülünç değil, ACIDIR!
Hep dediğimiz gibi, eğitim alanında Laik Cumhuriyet’in tüm kazanımları yok edilmekte, çürütülmekte, Faşist Din Devletine giden yolların taşları hızla örülmektedir.
Tam da bu görevlerle iktidara getirilmiştir AKP ABD-AB Emperyalistleri tarafından.
“Hizmet içi eğitim!” konularından bir kaçına ve kimlerin görevlendirildiğine değinirsek meramımız daha da anlaşılmış olur.
“Merhamet ve yavaşlamak semineri” ile öğretmenlerin merhametsiz – saldırgan – doyumsuz olduğu düşünülmektedir AKP’ nin Eğitim Bakanlığı tarafından demek ki.
“Bilgelik psikolojisi, Bilimsel Liderlik…” diğer bir seminer konusu. Bilimselliğin kırıntısına tahammül edemeyen, evrim kuramını programlardan kaldıran AKP’giller Bilimsel Liderlik yapmayı öğretecekmiş öğretmenlerimize! Reisleri Tayyip Erdoğan Şanlı Gezi Direnişimize katılan onurlu milyonlara “sürtük,çürük” diye ağza alınmayacak hakaretler yağdırırken, 20 yıldır toplumda çürütülmedik kurum bırakmamışken, bunlar “Bilgelik” öğreteceklermiş öğretmenlerimize. Semineri verecek kişinin de “Bilge!” bir zat olduğunu düşündürüp güldürüyor bizi Bakanlık. Kim mi veriyor bu semineri? Karanlık işlerin karanlık adamı, sözüm ona Prof., Ortaçağcı-gerici Nevzat Tarhan.
“Öğretmenin Fabrika Ayarları Semineri” ile Köy Enstitülerinin eğit-bilim anlayışı kastedilmeyeceğine göre buradan da batıda salt ezen zengin sınıfın çocuklarının eğitimiyle başlayan eğitim anlayışı ya da Ortaçağcı müritler yetiştiren Peşaver Medreselerinin anlayışının ayarlarını anlıyoruz.
“Kendilik Cesareti Semineri” ile öğretmenin bir türlü gerçek karakterini ortaya koymaya, yaşamaya, yansıtmaya cesareti olmayan, sahte karakterleri yaşayan insanlar olduğunu varsaydığını düşündürüyor bakanlık.
Eğitim fakülteleri öğrencileri ve görevde olan öğretmenlerin eğit-bilim anlayışlarının ve ruh sağlıklarının AKP eliyle sistematik olarak 20 yıldır ne kadar tahribata uğratıldığının ve bu tahribatlara devam edileceğinin kanıtıdır bu seminer programı aslında.
Halkçı Eğitim ve Bilim emekçileri olarak bu seminer programını, ülkemiz insanını içine çekmeye çalıştıkları değersizleştirme, çürütme, kişiliksizleştirme, kullaştırma, her türlü bilimsel düşünce ve davranıştan uzaklaştırma politikalarından ayrı görmüyoruz.
Bunun yerine öğretmenlerimize, Eğit-bilim anlayışı ve ülkemiz meselelerini duru kavrama açısından geliştirecek, aşağıda bir kısmını listelediğimiz kitapları okumayı salık veriyoruz.

Yaşasın Laik, Bilimsel, Demokratik, Parasız Eğitim Mücadelemiz! (08.06.2022)

Halkçı Eğitim ve Bilim Emekçileri

M.İ. KALİNİN
-Devrimci Eğitim Devrimci Ahlak
Anton MAKARENKO
-Yaşam Yolu
-Kulelerde Bayraklar
-Ailede ve Okulda Çocuk Eğitimi
-Ana Babaların Kitabı
Fakir BAYKURT
-Sendika ve Grev
Niyazi ALTUNYA
-Türkiye’de Öğretmen Örgütlenmesi (1906-2015)
Hikmet KIVILCIMLI
-Komün Gücü
-Diyalektik Materyalizm Nedir? Nasıl Kullanılır? Ne Değildir?
-Türkçe’nin Üreme Yolları ve “Dil Devrimciliğimiz”
-Devrimci Aydın Nedir? Hanri Barbüs
-Türkiye’de Kapitalizmin Gelişimi
-Türkiye Köyü ve Sosyalizm
Nurullah ANKUT EFE
-Edebiyata Dair
-Ahlaki, Vicdani, İnsani Değerler Yıkılırken
-Çürütücüler

Sosyal Medyada Paylaşın: