3 Mart Devrim Yasaları Yok Sayılamaz! Vazgeçilemez!

3 Mart Devrim Yasaları Yok Sayılamaz! Vazgeçilemez!


Hilafet ve Şeriat Çığlıklarına karşı
3 Mart Devrim Yasalarını Sonuna Kadar Savunuyoruz!
3 Mart Devrim Yasalarının Kabulünün 100.yılı Kutlu Olsun!

“En büyük savaş cahilliğe karşı yapılan savaştır.
Gerçek kurtuluş ancak cehaletin ortadan kaldırılmasıyla olur. Cehalet kaldırılmadıkça toplum yerinde kalıyor demektir; yerinde duran bir şey ise geriye gidiyor demektir.”

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Anti -Emperyalist Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın hemen ardında söylemişti bu sözleri. Yurdumuzu işgal eden emperyalistlere karşı verilen şanlı mücadele zaferle sonuçlanmış ve tam bağımsızlığımıza kavuşmustuk.Ama Mustafa Kemal için asıl savaş daha yeni başlıyordu. Yeni kurulan Cumhuriyetimizin temelini kültür üzerine inşa etmek için peş peşe yapılan devrimlerle, ulusal sınırlar içinde özgür düşünen,aklın,bilimin verileriyle aydınlanmş,sanatın yaratıcılığıyla üretken çağdaş bireyler yetiştirmek birinci hedefti.
Cumhuriyet tarihimize “3 Mart Devrim Yasaları” olarak geçen “Hilafetin Kaldırılması”,”Şer’iye ve Evkaf Vekaletinin Kaldırılması
“ile “Eğitim ve Öğretim Birliği Yasaları “tam da bu amaçla çıkarılmış yasalardır.
Çöken bir imparatorluğun küllerinden doğan Türkiye Cumhuriyeti’nin pusulası çıkarılan bu yasalarla, özgür düşünen,sorgulayan,bilimin ve aklın rehberliğinde hareket eden “ümmet anlayısına hapsolmuş kul”,dan “yurttaş”kimliği kazanmış bir toplum yaratma hedefi taşıyor.
Laiklik anlamının vücut bulduğu Devrim Yasaları bu nedenle vazgeçilmezdir!
Bu yasalar ki 100 yıldır her inanç ve kökenden yurttasın güvencesi olmuştur.
Peki bugün bu güvencemiz kaldı mı? Maalesef hayır.”3 Devrim Yasalarının”özü olan Laikliği silme cabaları bugünkü AKP’giller iktidarının birinci hedefini oluşturuyor.
Toplumun her alanında laik yaşam kırıntısı ne varsa yok etmeyi amaçlayan bu Ortaçagci zihniyetin en büyük yıkımını eğitim alanında gerçekleştirdiğine şahidiz.Ana sınıfından üniversitelere kadar eğitimin dinsel baskı aracına dönüştürülmesi, küçücük çocuklarımızın ÇEDES Projesi kapsamında hiçbir pedagojik yeterliliği taşımayan beyni hurafelerle dolu imamlara,vaizlere teslim edilmesiyle Cumhuriyetin devrimci kazanımlarını yok etmek,AKP’ nin bitmez tükenmez Cumhuriyet ve Mustafa Kemal Atatürk düşmanlığındandır.
Dindar ve kindar nesil yetiştirmeyi saklamadan açıkça ifade eden Reisleri, “Yeni Türkiye” adı altında laikliği silmek ve ülkemizi BOP çerçevesinde Ortadoğu bataklığına sürüklemek istemektedir.
Bu karanlıkta en büyük hedefin çocuklar ve kadınlar olduğunu unutmayalım.
3 Mart Devrim Yasalarının 100.yıldönümünde ülkemiz büyük bir uçurumun kenarında duruyor.
Ya Mustafa Kemal in açtığı çağdaş yolu takip edeceğiz ya da hep birlikte Ortaçağ Karanlığına yuvarlanacağız!

Halkçı Kamu Emekçileri olarak;
3 Devrim Yasalarını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz!
Laik,Bilimsel,Demokratik ve Parasız Eğitim için savaş vermeyi sürdüreceğiz!
Pusulamız, akılcılık,bilimselik ve çağdaşlık!
Çocuklarımızın,kadınlarımızın,geleceğimizin karartılmasına izin vermeyeceğiz!
Yaşasın 3 Mart Devrim Yasaları

Halkçı Kamu Emekçileri
03/03/2024

Sosyal Medyada Paylaşın: