AKP’giller’in Ortaçağcı Faşist Din Devleti’ne gidişinin adımları, AKP’giller’in Eğitim Bakanlığı eliyle hızlandırılıyor!

AKP’giller’in Ortaçağcı Faşist Din Devleti’ne gidişinin adımları, AKP’giller’in Eğitim Bakanlığı eliyle hızlandırılıyor!

AKP’giller’in Eğitim Bakanı’nın 05.12.2023 tarihli medyada yer alan “Din Öğretiminde Dayanıklı Sınıflar Hareketi Projesi”nin açılış töreninde yaptığı konuşma, bir kez daha Türkiye’de tıpkı Nazi Almanya’sında olduğu gibi İkili Devlet olduğunu gözler önüne sermiş oldu, tabii görmek isteyen gözler için.
1- Enkaza döndürülmüş, eğitim dahil bütün kurumları yakılmış, yıkılmış, tahrip edilmiş, Birinci Kuvayimilliyenin Zaferi üzerine inşa edilmiş olan, kısmen de olsa Laik Türkiye Cumhuriyeti.
2- Merkez üssü Kaçak Saray olan AKP’giller’in Faşist Din Devleti.
Neler söyledi bu Laik Cumhuriyet, Mustafa Kemal, Kuvayimilliye düşmanı, Muaviye-Yezid, CIA-Pentagon Dincisi Bakan Yusuf Tekin? AKP’giller’in Şeriat özlemlerini dile getiren hangi hain eğitim planlarını açıkladı?
“Kader ve imtihana hazırlıklı olunmalı” ymış!
6 Şubat depreminde asıl afetin deprem değil, kendi halk düşmanı iktidarları olduğu ayan beyan ortadayken utanmadan şunları söylüyor Laik eğitim, bilim düşmanı AKP’giller’in Eğitim Bakanı:
“Son yıllarda sıklıkla ve büyük ölçeklerde ülkemizde meydana gelen doğal afetler, bilhassa deprem, bize gösterdi ki maddi hazırlık kadar manevi hazırlık da büyük önem taşımakta. Dayanıklı Sınıflar Hareketi’nin öncelikli amacı genç insanları, içinde kaygı, korku, endişe barındıran felaket anlarındaki her türlü karşılaşmalara hazırlamaktır.”
Vurgun talan düzenlerini sürdürürken, depreme ve diğer doğal afetlere karşı bilimin öngördüğü en ufak bir önlemi almayan bu halk düşmanları, çocuklarımızın beynini bu tür afetlerin kader ve imtihan olduğu akıl dışı, bilim dışı Ortaçağcı, dogmalarla yakmayı hedefliyorlar. Konuşmasını şöyle sürdürüyor AKP’giller’in Eğitim Bakanı: “Türkiye’nin dünyanın birçok ülkesinde bir yüzyılda görülebilecek felaketlerin çok kısa bir zamanda görülmesini mümkün kılan bir coğrafyada bulunuyoruz, böyle bir kader ve imtihana hazırlıklı olunması gerektiğini düşünüyorum”.
Tabii yalnızca bununla sınırlı değil AKP’giller’in eğitimle ilgili hain planları. Ortaokul ve Liseler için hazırlanan TÜRK SOSYAL HAYATINDA AİLE adlı ders programı ile çocuklarımıza Şer’i hukukta aile kurmanın şartlarını ayet ve hadislerle öğretmeyi planlıyorlar.
Kısacası çocuklarımızın, kızlarımızın 1400 yıl öncesinin Arap Köleci Toplumunun gelenek ve göreneklerini kabullenir hale gelmeleri için örgün eğitim kurumlarında da ellerinden geleni yapıyorlar. Şeriat eğitimi verecek programları açıkça uygulamaya koyuyorlar.
Bizler Halkçı Kamu Emekçileri olarak, Muviye-Yezid, CIA-Pentagon İslamcılarının Ülkemizi Faşist Din Devletine sürükleme hain emellerine karşı mücadelemizi kararlıca sürdürmeye devam edeceğiz. Çocuklarımızın, gençlerimizin Ortaçağın karanlık dehlizlerinde kaybolup gitmesine izin vermeyeceğiz. Laik, Bilimsel, Demokratik, Parasız Eğitimin her çocuğun en doğal hakkı olduğu o insancıl düzen için verdiğimiz mücadeleyi eninde sonunda kazanacağız! (05.12.2023)
Halkçı Kamu Emekçileri

Sosyal Medyada Paylaşın: