Halkımızın  sağlığı ve kendi sağlığımız için sağlık emekçileri olarak bugün grev yaptık!

Halkımızın sağlığı ve kendi sağlığımız için sağlık emekçileri olarak bugün grev yaptık!

   

Bugün doğası gereği bir ekip olarak yürütülen sağlık hizmetinin tüm elemanları – doktor, hemşire, teknisyen, laborant- olarak grev yaptık. Yıllardır sağlıkta dönüşüm denilen özelleştirme ve hak kayıplarına son iki yıldır  pandeminin yükü de eklendi. Sağlıkta şiddet, döner sermaye sistemi, ağır iş yükü artık dayanılmaz noktaya geldi. Üstüne üstlük, doktora zam diye başlayan süreç hiç kimsenin zam almadığı ama doktorlar  ile diğer sağlık emekçilerinin ayrıştırılmasına yol açan bir olaya dönüştü.Aile sağlığı merkezlerinde ceza şeklinde işleyen yönetmelikle, sağlık emekçileri  maaş kesintisi yaşamaya devam etmekte.Vergi dilimleri sayesinde alınan zamlar vergiye gitmekte. Asistan hekimler nöbetler nedeniyle tükenmiş durumda. Yeni mezun hekimler ülkemizde geleceklerini göremedikleri için ülkeyi terk ediyor. Bütün bu sorunlar halkın sağlık hizmetleri ne ulaşımını olumsuz etkiliyor. Her alanda olduğu gibi sağlıkta da özelleştirme teşvik ediliyor. Hastanede olumsuz çalışma koşullarına dayanamayan birçok hekim istifa edip özel sağlık merkezlerinde çalışmayı tercih ediyor. Tüm bu sorunlara Halkın sağlığını hiçe sayan Sağlık Bakanlığının  bulduğu çözüm ise 5 dakikada hasta muayenesi oluyor.

Bizler, halkçı sağlık emekçileri olarak 5 dakikada hasta bakmak istemiyoruz. İnsan hayatı, hastalarımız, bizler için çok değerli. Bu nedenlerle “Yeter artık!” diyoruz.

Nitelikli sağlık hizmeti üretmek,

İnsanca çalışmak,

8 saatlik iş günü,

Emekliliğimize yansıyan bir ücret,

Şiddetsiz bir çalışma ortamı istiyoruz.

Bu nedenle bugün sağlık çalışanları olarak sesimizi duyurmak için grev yaptık. Genel Sağlık İş üyesi Hakçı Sağlıkçılar olarak bulunduğumuz illerdeki eylemlere katıldık.

İzmir’de yapılan iş bırakma eyleminde katılımcı kurumlar, Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi önünde sağlık emekçilerinin taleplerini içeren basın açıklaması gerçekleştirdi.

 

Gaziantep’te ise Gaziantep Genel Sağlık İş Temsilciliği olarak önce Gaziantep Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan İş Bırakma eylemine katıldık. Ardından, Genel Sağlık İş Gaziantep İl temsilciliği olarak saat 12.30 da Kırkayak Parkında açıklama yaptık, dedik. Her iki eylemde de Genel Sağlık İş İl Temsilcisi Prof. Dr. Ercan Küçükosmanoğlu basın açıklaması gerçekleştirdi. Halkçı sağlık emekçileri olarak “Sefalet ücretine hayır!” dedik. (15.12.2021)

Halkçı Sağlık Emekçileri

 

 

Sosyal Medyada Paylaşın: