Öğretmenlerimize yönelik “Güvenlik Soruşturması” görünümündeki “Gestapo Soruşturmaları” kabul edilemez!

Öğretmenlerimize yönelik “Güvenlik Soruşturması” görünümündeki “Gestapo Soruşturmaları” kabul edilemez!

ABD Emperyalistleri tarafından devşirilen, yine Başhaydut ABD, İngiltere ve Siyonist İsrail tarafından iktidara getirilen ve 19 yıldır efendilerine hizmette sınır tanımamaları sayesinde iktidarda tutulan AKP’giller’in, Ortaçağcı Faşist bir Din Devleti kurmaya yönelik girişimleri hız kesmeden devam ediyor.

Bayır aşağı gidişlerinin farkında olan AKP’giller, azgın bir şekilde Laik Cumhuriyet’in tapusu olan Lozan’a saldırıyor, ABD’li efendilerinin direktifleri doğrultusunda Montrö Antlaşması’nı tartışmaya açıyor, tüm bunlara karşı çıkarak yurtseverce tepkilerini ortaya koyan vatansever Amirallerimizi, tıpkı 2008’de CIA ve FETÖ’yle işbirliği halinde yaptıkları gibi şafak baskınlarıyla gözaltına alıyorlar. Böylece de Laik, Mustafa Kemalci, Kuvayimilliye değerlerini savunan Antiemperyalist insanlarımıza gözdağı vermeye çalışıyorlar.

Bunlarla da yetinmeyen AKP’giller, ele geçirip berhava ettikleri tüm kurumların içini boşaltıyor, işleyişini değiştiriyor, bu kurumları Ortaçağcıyılan yuvaları olan tarikat ve cemaatlerin meczuplarıyla dolduruyorlar.

Milli Eğitimde ne “millilik” ne de “eğitim” bırakan AKP’giller, bu ihanet sürecinde öğretmenlerimize de saldırmayı ihmal etmiyor:

“TBMM Genel Kurulu’nda geçen hafta yeniden oylanarak, görüşmesine devam edilen Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yasa Teklifi’nin bazı maddelerinde, AKP ve MHP’nin verdiği önergelerle değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle, öğretmenler de güvenlik soruşturması yapılacak kamu görevlileri kapsamına alındı.”(https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-56657916)

Bilindiği gibi söz konusu yasa teklifi geçen hafta reddedilmişti. AKP ve MHP, her zamanki kanunsuzluklarına bir yenisini daha ekleyerek aynı yasa teklifini “içtüzüğe aykırı oylama” yapıldığı bahanesiyle yeniden Meclis Genel Kuruluna getirdi. Oysa yine bilindiği gibi, reddedilen bir yasa teklifinin Meclis Genel Kuruluna sunulabilmesi için aradan en az bir yıl geçmesi gerekmektedir.

Kaçak Saraylı Reis’in AKP’giller’inin ve “Saray Tutsağı” Bahçeli’nin MHP’sinin önergesiyle yasa teklifinde yapılan değişikliğin amacı açıktır: İlk kez ataması yapılacak olan eğitim emekçilerimiz, AKP’giller tarafından “Güvenlik Soruşturması”na tabi tutulacak; Devrimci, Yurtsever, Laik, Mustafa Kemalci, ilerici değerlere sadık oldukları tespit edilen, Ortaçağcı gidişe veAKP’giller’in vatan satıcılığına karşı çıkan namuslu öğretmenlerimiz sudan sebeplerle “Güvenlik Soruşturması” engelini aşamayacak, böylece de bu öğretmenlerimizin atamaları yapılmayacaktır.

Peki, hangi öğretmenler bu “Güvenlik Soruşturması” garabetinden “temiz” çıkacaktır?

Tabiî ki Ortaçağcı yılan yuvalarının müritleri olan, AKP’giller’e göbekten bağlı, liyakatsiz, çapsız, gericiler “tertemiz” çıkacaktır bu sözde soruşturmalardan.

AKP’giller, öğretmenlere yönelik olarak zaten uygulanmakta olan “mülakat” haksızlığıyla yeterince namuslu, işinin ehli öğretmeni eleyememiş olacak ki bu kez de öğretmenlerimizi alenen fişleme işine girişmişlerdir.

Tüm uygulamaları istisnasız bir şekilde Vatana Millete, Halkımıza, Emekçi Kitlelere ihanetten ibaret olan AKP’giller’in bu uygulaması da hiçbir surettekabul edilemez. Bu uygulama, göreve yeni başlayacak öğretmenlerimizin hatta Eğitim Fakültelerinde okuyan üniversite öğrencilerimizin gözünü korkutmayı, onlarıörgütlü olmaktan, en ufak bir muhalif toplumsal harekete katılmaktan alıkoymayı hedeflemektedir. Bu sebepten Meclisten geçtiği takdirde göreve yeni başlayacak olan öğretmenlerimize yönelik yapılacak sözde “Güvenlik Soruşturmaları”, Nazi Almanya’sının “Gestapo Soruşturmaları”ndan farksız olacaktır.

Hatırlanacağı gibi AKP’giller, kısa süre önce de Harp Okullarına ve Astsubay Okullarına giriş kriterlerini değiştirerek bu okulların kapılarını, Laik, Kuvayimilliye ve Mustafa Kemal Geleneğini savunan ailelerin evlatlarına kapatmaya yönelik bir adım atmıştı:

“Önceki yönetmelikte giriş koşulları arasında sayılan “Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin, tutum ve davranışları ile yasadışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması” şartı yeni yönetmelikte yer almadı. Bunun yerine önceki yönetmelikte olmayan “Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak” hükmü giriş koşullarına eklendi.” (https://odatv4.com/tskyi-tarikat-ve-cemaatlere-acan-karar-24032125.html)

Yani OrtaçağcıAKP’giller; daha önceki yönetmelikte söz konusu okullara giriş kriterleri arasında sayılan “irticai faaliyetlere karışmamış olmak” ibaresini kaldırmış, Harp Okullarının ve Astsubay Okullarının kapılarını Ortaçağcı meczuplara sonuna kadar açmıştı.

Aynı süreçte basına yansıyan haberlerde,15 Temmuz Ganimet Paylaşım Savaşı’ndan bu yana söz konusu okullara öğrenci alınırken yapılan “Güvenlik Soruşturması”nın Genelkurmay tarafından değil “Emniyet Genel Müdürlüğü” yani Polis ve MİT, dolayısıyla AKP’giller tarafından yapıldığı ortaya çıkmıştı.

İşte tıpkı bu örnekte olduğu gibi, yıllar boyu emek harcayarak öğretmen olma yeterliliğine kavuşan genç eğitim emekçilerimiz, sözde “Güvenlik Soruşturmaları” yoluyla AKP’giller’in olmayan insafına terk edilecektir. Yüzbinlerce öğretmene ihtiyaç duyulduğu halde atamaları yapılmadığı için zaten işsizlik cehennemine mahkûm edilen, bu yüzden canlarına kıyan öğretmenlerimizin atanması daha da zorlaştırılacak,AKP’giller’in iki dudağı arasından çıkacak söze bağlı olacaktır.

Tüm bu nedenlerden dolayı söz konusu yasa teklifi bu haliyle Meclisten geçemez, geçmemelidir. Buna izin verilmemelidir. Tabiî bunu, Meclisteki Amerikancı Beşli Çete’nin AKP ve MHP dışında kalan unsurlarından hayır beklediğimiz için söylemiyoruz. Onlar da sapına kadar Amerikancıdır, onlar da AB’cidir, onlar da NATO’cudur. Onların yaptıkları asla gerçek muhalefet değildir. O yüzden biliyoruz ki, halkımız için yakıcı olan hiçbir meseleye ilişkin somut bir adım atmayan, gerçek, fiili bir muhalefetsergilemeyen bu burjuva partileri; bu konuyla ilgili olarak da Meclisin ceylan derisi kaplı koltuklarında hak etmedikleri maaşların tadını çıkarmaya devam edeceklerdir.

Gerçek muhalefetin nasıl yapılacağını görmek içinse Türkiye’nin her yakıcı meselesine anında ve doğru tepkiler koyan, günden güne büyüyen, gelişen Halkın Kurtuluş Partisi’nin mücadelesine bakmak yeterlidir.

AKP’giller’in Kamu Emekçilerine yönelik bu ve diğer ihanetlerini engellemenin biricik yolu örgütlü sendikal mücadeledir. Bu mücadele ise ancak Devrimci Sınıf Sendikacılığı temelinde yürütülürse başarıya ulaşabilir. (8 Nisan 2021)

AKP’giller’in öğretmenlerimize yönelik “Gestapo Soruşturmaları” kabul edilemez!

Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz!

Halkçı Eğitim ve Bilim Emekçileri

Sosyal Medyada Paylaşın: