BİRİNCİ KUVVAYI MILLIYECILERIMIZIN ESERİ CUMHURIYETIMIZİN BAYRAĞI BİZ İKINCİ KUVVAYI MILLIYECİLERIN ELİNDEDİR

BİRİNCİ KUVVAYI MILLIYECILERIMIZIN ESERİ CUMHURIYETIMIZİN BAYRAĞI BİZ İKINCİ KUVVAYI MILLIYECİLERIN ELİNDEDİR

Mustafa Kemal ve Birinci Kuvayimilliyeciler, memleketin cebren ve hile ile bütün kalelerinin zapt edilmesine, bütün tersanelerine girilmesine, bütün ordularının dağıtılmasına ve her köşesinin bilfiil işgal edilmiş olmasına rağmen pes etmediler ve bize lâik bir cumhuriyet bıraktılar. Bizler de İkinci Kurtuluş Savaşçıları olarak; birinci kuvayı milliye yadigarı Kamu İktisadi Teşekküllerimizin, askeri arazi ve tank palet fabrikamızın, akarsularımızın, limanlarımızın, yol – köprü tünellerimizin, yeraltı – yerüstü kaynaklarımızın çoğu yabancı parabalarına peşkeş çekilmesine, okullarımızın peşaver medreslerine çevrilmesine, cumhuriyeti koruma refleksinde olan ordumuzun ve yargımızın Mustafa Kemal geleneğini yaşatan mensuplarının tasfiye edilmesine, 18 ege adamız ve 1 kayalığımızdan toprağımızın fiili olarak işgali başlamasına rağmen pes etmedik, etmeyeceğiz.
İkinci kurtuluş savaşımızı zafere ulaştıracağız buna inancımız tamdır. (29.10.2020)
HALKÇI KAMU EMEKÇILERİ

Sosyal Medyada Paylaşın: