5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü Kutlu Olsun!

5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü Kutlu Olsun!

Öğretmen yalvarmaz, 

Öğretmen boyun eğmez,

Öğretmen el açmaz, 

Öğretmen ders verir.

                       Fakir BAYKURT

5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü Kutlu Olsun!

 

5 Ekim 1966’da uluslararası öğretmen örgütlerinin katkılarıyla öğretmenlerin okul ve toplum yaşamındaki statülerini, önemini ve birtakım sorunlarını ele alan bir belge kabul edilmişti. 1994 yılında ise Birleşmiş Milletlerin, Eğitim ve Kültür Örgütü, UNESCO ve ILO’nun tavsiye kararları üzerine bu belgenin kabul edildiği tarih olan 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü olarak ilan edilmiştir.

Dolayısıyla 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü ‘Dünya Öğretmenler Günü’ olarak kutlanmaktadır. 

Öğretmenlerin toplumsal statüsü ve haklarına yönelik önemli ve tarihi bir adım olan bu belge ile öğretmenlerin sadece okulda değil, toplum içinde de yerine getirdikleri görevin taşıdığı önem uluslararası düzeyde belgelenmiştir. 

Yüzyıllardır öğretmenlik mesleği hep fedakarlıklar üzerinden tanımlana gelmiştir. Öğretmen her ne şart altında olursa olsun bir şekilde önündeki dağ gibi sorunları aşar ve görevini yapar. İbn Miskeveyh bu görevi ‘tanrısal bir eylem’ olarak tanımlar. ‘Öncelikle hoca da tıpkı tanrı gibi sahip olduğu bilgi, görgüyü, tıpkı tanrının nimetlerini tüm kullarına ayrım yapmaksızın vermesi gibi, öğrencileri arasında ayrım yapmaksızın hepsine verir.’

İşte hiçbir ayrım yapmaksızın kendi bilgi ve görgüsünü, güzellikleri öğrencileriyle paylaşan ve doğal olarak meslek idealleri arasında özveri ve fedakarlık bulunan öğretmen, ne yazık ki yine bu özelliği dolayısıyla Parababaları ve onların siyasi uzantıları tarafından yüzyıllardır aynı sömürü ve baskı sistemiyle karşı karşıya kalmıştır. Ülkemizde öğretmenlik mesleğinin tarihine baktığımızda öğretmenlerin mesleğini büyük fedakârlıklara katlanarak yaptıklarına şahit olmuşuzdur. 

Şimdi ise 2019 yılında yani yazarın dediği gibi ‘atom çağındayız’. Ama öğretmenin kaderi yine değişmemiştir. Milyonlarca öğretmen AKP’gillerin uyguladığı ekonomik politikaların ve onların sarı sendikacılarının altına imza attıkları yüzdeliklerle, yoksulluk sınırında hayatını idame etmeye mahkum edilmiştir.

Öğretmen kendi işine, ekmeğine ve geleceğine yönelik ağır tehdit ve saldırılara ve hukuksuz ihraç politikalarına maruz kalmıştır. Dahası mesleki saygınlığını kaybetme noktasına gelmiştir.

İşte öğretmenin etiyle kemiğiyle içinde yaşadığı ekonomik durum bu iken toplumsal yaşam da bundan farklı değil. Fakir Baykurt’un Eşekli Kütüphaneci eserinde dile getirdiği gibi‘Üfürükle tükürükle sersem tavuğa’ çevrilen, din alınıp sattırılan ve Allah ile aldatılan yoksul halklarımızın kafadan silahsızlandırıldığı bu gerici Ortaçağcı ortamda yaşamaktadır öğretmen. Sonuçta o da bu sosyal yaşamın bir parçası. Ama bir farkla: 

 

Öğretmen karanlıkları yırtan, gencecik körpe beyinleri aydınlıklara çıkarandır. Yine Fakir Baykurt’un ifadesiyle ‘Öğretmen demek lamba demek. Öğretmenler Türkiye’nin güneşi” (Tırpan). Parababaları ve onların ülkemizdeki yerli işbirlikçileri ve şu anda iktidarda olan Ortaçağcı AKP’giller  bu lambayı defalarca kırdılar, bu güneşi balçıkla sıvamaya çalıştılar ve hala da çalışmaktalar.

Tüm bu koşullar altında öğretmen, bu aydınlatma görevini nasıl tek başına yerine getirebilir ki? Alemi cihan olsa cürmü kadar yer yakar. Yaktığı yer de yine kendi özverisi ve fedakarlığı ile orantılı olacaktır. 

Öğretmenin önüne çıkan ve çıkarılan tüm bu dağ gibi zorluklar ancak demokratik laik bilimsel parasız eğitim için örgütlü bir şekilde mücadele etmekle aşılabilir. İşte o zaman öğretmen kaybetmek üzere olduğu mesleki onurunu ve geleceğini kendi ellerine alıp karanlıkları yırtarak aydınlığa ulaşır. 

İşte bu şiarla Halkçı Eğitim ve Bilim Emekçileri olarak diyoruz ki, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü, klasik anlamda sadece ‘kutlanan’ bir gün değil, eğitim emekçilerinin uluslararası alanda birlik, dayanışma ve örgütlü mücadelenin simgesi olan evrensel anlamda bir mücadele günüdür.

 İçinde bulunduğumuz bütün olumsuz koşullara, baskı ve şiddete ve AKP’gillerin eğitime yönelik ırkçı, gerici, Ortaçağcı politikalarına karşı tüm öğretmenlerimizi Halkçı Kamu Emekçileri saflarında örgütlü mücadeleyle taçlandırmaya çağırıyoruz. (05.10.2019)

                           Halkçı Kamu Emekçileri

 

Sosyal Medyada Paylaşın: