Türkiye’de 1 Mayısın Vatanı Taksimdir

Türkiye’de 1 Mayısın Vatanı Taksimdir

Kamu Emekçilerine Çağrımızdır
Türkiye’de 1 Mayısın Vatanı Taksimdir
Türkiye’de 1 Mayısın Onuru T aksim mücadelesidir
Vatanımızdan Onurumuzdan vazgeçmeyelim

1 Mayıs Alanı Taksim’dir demek, Taksim fetişizmi değildir. Hele hele “ülkenin her meydanında, her işyerinde 1 Mayıs kutlanmalıdır” argümanlarına sığınarak, kâh Bakırköy çukurunda, kâh Maltepe dolgularında, kâh Uşak’larda debelenmek, üzerinde 34 Şehidin kanı bulunan Taksim’den ve Taksim mücadelesinden kaçmak demektir. İşçi Sınıfının Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü 1 Mayıs’ta Taksim Vatanına alternatif yerler aramak, AKP’giller’in ve Reisinin yaratmak istediği korku iklimine teslim olmak demektir. Ülkeyi faşist din devletine doğru götürmeye çalışan zalimin zulmüne boyun eğmek demektir. 1977 yılında AB-D Emperyalistlerinin kanlı cinayet örgütü Kontrgerilla tarafından alçakça, kahpece katledilen 34 Şehidin kemiklerinin sızlaması demektir.
Ne demişti Antiemperyalist Kurtuluş Savaşımızın Önderi Mustafa Kemal?
“Söz konusu vatansa gerisi teferruattır”.
Evet, söz konusu Taksim Vatanıdır. Vatan söz konusu olunca artık her şey teferruat olmalıdır. Biz Emekçilere Taksim Vatanını yasaklayan zorbalığa karşı bilinçlice, kararlıca karşı durmalı, bu vatanımızı da özgürleştirmeliyiz.
Ne demişti İkinci Kurtuluş Savaşımızın önderi Hikmet Kıvılcımlı?
“Vatan aşkını söylemekten korkar hale gelmektense ölmek yeğdir”.
Taksim mücadelesi, vatan aşkını haykırmaktır.
Taksim mücadelesi, cesaret vatanından vazgeçmeyeceğimizin Parababalarının ve İktidarlarının gözlerine gözlerine sokulmasıdır.
Taksim Mücadelesi, Emekçi Halkımıza verilen güven, korkusuzluk, kararlılık mesajıdır.
Taksim Mücadelesi, Emekçi düşmanlarının yüreklerine korku salmaktır, birlik olursak kanser düzenlerini yıkacağımızın korkusunu yüreklerine işlemek demektir.
Ve Taksim mücadelesi demek, Taksim Vatanından vazgeçmemek demek, 1 Mayıs’ta Taksim’de olmak için mücadele vermek, 1 Mayıs’ı özüne uygun kutlamak demektir.
Halkçı Kamu Emekçileri olarak, bütün sendikaları ve Kamu Emekçilerini 1 Mayıs’ta; 1 Mayıs’ın Anavatanında, Taksim’de olmaya, Taksim yönündeki kararlılıklarını ve yiğitliklerini bir an önce kamuoyuna duyurmaya davet ediyoruz.(04.04.2019)

Yaşasın 1 Mayıs Mücadelemiz!
Taksim Vatandır, Vazgeçilemez!

Halkçı Kamu Emekçileri

Sosyal Medyada Paylaşın: