5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü Kutlu Olsun. Öğretmenlik mesleğinin onuru ve geleceği için!

5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü Kutlu Olsun. Öğretmenlik mesleğinin onuru ve geleceği için!

1994 yılında UNESCO tarafından kabul edilen ve Öğretmenlik mesleğine saygı ve minnetin ifadesi olarak kutlanan 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü, tüm dünya ülkelerinde aynı günde kutlanmasa da, ülkemizde ve birçok ülkede aynı günde kutlana gelmektedir. Bu tarih aynı zamanda, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetler arası Özel Konferansı”nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”nin oybirliği ile kabul edilişinin yıldönümüdür.

Bu belge; öğretmen yetiştirme politikasından istihdamına, öğretmen haklarından eğitim ortamlarının iyileştirilmesine birçok alanda tavsiye niteliğinde kararlar içermektedir.

Toplumların ilerlemesinde ve gelişmesinde öncü kuvvet olan öğretmenlerin, toplumda hak ettiği saygıyı ve itibarı görmesinde yöneticilerin öğretmenlik mesleğine verdikleri değer önem taşımaktadır.

16 yıldır ülkemizi yöneten AKP’giller iktidarı; eğitimi ve öğretmenlik mesleğini niteliksizleştirme adına elinden gelen ne varsa uygulamış ve Ortaçağcı anlayışlarının gereklerini yerlerine getirerek Milli Eğitimi çökertmişler ve öğretmenlik mesleğini niteliksizleştirmişlerdir.

Tüm eğitim paydaşları açısından AKP’giller iktidarında, eğitimde yaşananlara birlikte bakalım:

 • İş güvencesi ortadan kaldırılmaya çalışılmakta,
 • Dünya ortalaması açısından en uzun süre çalışıp en düşük ücreti almakta,
 • Angarya çalışma koşulları dayatılmakta,
 • Ehliyetsiz ve liyakatsiz (yandaş kayırmacılığı) atamalarla eğitim yönetimi çökertilmekte,
 • Okullara ödenek ayrılmamasından ötürü, okulların ihtiyaçları veliler tarafından karşılanmaya çalışılmakta,
 • Bilimsellikten ve akılcılıktan uzaklaştırılmakta, dinsel dogmalar dayatılmakta ve gericileştirilmekte,
 • Çocuklarımız cemaatlere terk edilmekte,
 • Sürekli değişen sınav sistemi ile çocuklarımızın umutları karartılmakta,

Ve daha niceleri sayılabilir.

Peki, ne yapılmalı?

 • Eğitim-Bilim çalışanlarının devrimci sınıf sendikacılığı ilke ve mücadele anlayışını temel alan örgütlenmesi sağlanmalı,
 • Veliler ve öğrenciler bilinçlendirilmeli ve sürece dahil edilmeli,
 • Yerinde ve kararlı eylemlikler gerçekleştirilmeli,
 • Demokratik, laik, bilimsel, parasız eğitim talebi yükseltilmelidir.

Sendikalar faciasının yaşandığı bir dönemde, öğretmenlere umut olacak, devrimci sınıf karakteri taşıyan mücadeleci bir sendikaya hiç olmadığı kadar ihtiyaç vardır ve bu ihtiyaç karşılanmalıdır.

Öğretmenlik mesleğinin onuru ve geleceği için örgütleneceğiz, örgütleyeceğiz ve kazanacağız.

Dünya öğretmenler günü kutlu olsun. (05.10.2018)

 

Halkçı Kamu Emekçileri

Sosyal Medyada Paylaşın: