Birleşik Kamu-İş çatısı altında mücadele eden Onurlu Kamu Emekçilerine sesleniyoruz

Birleşik Kamu-İş çatısı altında mücadele eden Onurlu Kamu Emekçilerine sesleniyoruz

Biz Halkçı Kamu Emekçileri olarak 23 Aralıkta yapılacak Konfederasyonumuzun Genel Kurulunda mücadeleyi örgütlemeye ve yükseltmeye adayız.
İlkesiz pazarlıklar sonucu oluşan ilkesiz ittifaklarla oluşturmadık listemizi. Devrimci Sendikal mücadeleyi içselleştirmiş, insanlığın kurtuluş mücadelesine kendini vakfetmiş, sendikacılığı bir hizmet alanı gören emekçilerden oluşuyor Halkçı Kamu Emekçilerinin listesi.
Peki, kimdir Halkçı Kamu Emekçileri?
Halkçı Kamu Emekçileri; “Söz konusu Vatansa Gerisi Teferruattır” diyerek işgal altındaki vatanı kurtarmak için ölümü göze alan; hakkında Vahdettin’lerin, Damat Ferit’lerin, Nemrut Mustafa paşaların verdiği idam fermanına rağmen mücadeleyi bırakmayan, Bursa Nutku’nda nasıl mücadele edileceğini gösteren, Emperyalizme Karşı Mazlum Halkların ilk zaferine kumandanlık yapan, dünyada ilk olarak Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı zaferle taçlandırarak Mazlum Halklara örnek olan, Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mızın önderi Mustafa Kemal’in ve Birinci Kuvayimilliyecilerin gerçek devamcılarıdır.


Halkçı Kamu Emekçileri; daha 17 yaşında elde silah Emperyalist Yedi Düvele karşı Yörük Ali Efe Çetesi’nde savaşan, Köyceğiz Kuvayimilliye Komutanı, “Vatan Aşkını Söylemekten Korkar Hale Gelmektense Ölmek Yeğdir” diyerek hayatı mücadeleyle, direnmeyle ve Türkiye Devrimi’nin yolunu teorik olarak aydınlatmayla özdeşleşen, 69 yıllık ömrünün üçte birini zindanlarda geçiren, zindanları üniversiteye çeviren, bu ülkedeki nöbet yerini biran olsun terk etmeyen, Kızıl Savaş Bayrağı, İkinci Kuvayimilliye Hareketinin stratejisini çizen, taktiklerini ortaya koyan, Türkiye Devrimi’nin Önderi Hikmet Kıvılcımlı’nın düşünce oğullarıdır, düşünce kızlarıdır.

Halkçı Kamu Emekçileri; AB-D Emperyalistlerini insan soyunun en büyük düşmanı belleyen; Ortaçağcı gericileri Emperyalizmin işbirlikçisi ve bu halkın başındaki bir melanet olarak gören; Şovenizme karşı Halkların Kardeşliğini savunan, inandıkları dava uğruna ölmekten çekinmeyen; Yurtsever, Mustafa Kemalci Denizler’in, Mahirler’in de gerçek devamcılarıdır.
Halkçı Kamu Emekçileri; Grev, Direniş nasıl yapılır bunu Emekçi Halkımıza gösteren, Türkiye Sendikal Hareketinin efsane ismi, Yalınayak İsmet Demir’in öğrencileridir.
Halkçı Kamu Emekçileri; bu ülkede bir sendikalar faciası yaşanırken, sendikal mücadele dibe vurmuşken, bir güneş gibi parlayan, Türkiye İşçi Sınıfına onlarca İşgal, Grev, Direniş hediye ederek Dünya İşçi Sınıfı Tarihine geçen, Devrimci Sınıf Sendikacılığının bu ülkedeki tek örneği Nakliyat-İş’in önderlerinin mücadelesini, yiğitliğini, kararlılığını, özverisini örnek alan Kamu Emekçileridir.
Halkçı Kamu Emekçileri; bu ülkenin İkinci Kurtuluş Savaşçılarıdır.
Halkçı Kamu Emekçileri; TÖS’ün de, TÖB-DER’in de, Kamu Emekçilerinin Devrimci Mücadele Geleneğinin de biricik meşru mirasçısı, devamcısıdır.
Halkçı Kamu Emekçileri; AB-D Emperyalistlerine, Yerli Satılmışlara, insanlığı Ortaçağ Karanlığına götürmeye yeminli Ortaçağcı Şeriatçılara düşmandır. Ama bir taraftan, alınteri dökerek yaşamını sürdürmeye çalışan Emekçi Halkın biricik dostudur.
Halkçı Kamu Emekçileri olarak şuna inancımız tamdır:
Mücadele örgütlenmeden, kaybettiğimiz Laik Cumhuriyet’in hiçbir kazanımını geri alamayız.
Sokağı örgütlemezsek, sokak fobisini bertaraf edemezsek, insanlığın kurtuluş davasına hizmet eden bir sınıf örgütü olamayız.
Mücadele yükseltilmeden, İkinci Kurtuluş Savaşımızı örgütleyemeyiz.
YAŞASIN BİRLEŞİK KAMU İŞ!
YAŞASIN DEVRİMCİ SENDİKAL MÜCADELEMİZ!
HALKÇI KAMU EMEKÇİLERİ

Sosyal Medyada Paylaşın: