TÖB-DER Kurucu Genel Başkanı Haydar Orhan’ı Yitirdik

TÖB-DER Kurucu Genel Başkanı Haydar Orhan’ı Yitirdik

Emperyalizm ve işbirlikçileri ülkemizdeki tüm emekçileri işsizlik, pahalılık, zam, zulüm cehenneminde inletmektedir. Bu nedenle bizler, alınteriyle geçinen insanlarımıza bunları reva gören bu düzene kanser düzeni diyoruz. İşte bu kanser illeti öyle bir şey ki yeri geldiğinde insanı da alıp götürüyor…
TÖB-DER kurucu Genel Başkanı, eğitimci Haydar Orhan’ı da alıp götürdü kanser. Haydar Orhan’ı yaşadığı şehir olan İstanbul’da kanser illeti nedeniyle kaybettik. Kayseri Pazarören Köy Enstitüsü mezunu olan Haydar Orhan, daha sonra Ankara Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsünde eğitim gördü. Köy Enstitülerinin kapatılmasıyla eğitimci yaşamına çeşitli illerde devam etti.

12 Mart Faşist darbesinden sonra kapatılan TÖS’ün üyesi olan Haydar Orhan’ın, tüm ülke genelinde TÖS şube temsilcilikleriyle görüşmeler ve örgütlenmeler sonucu 3 Eylül 1971’de Türkiye Öğretmenler Birliği (TÖB) kuruldu. TÖB’ün Kurucu Genel Başkanlığına Haydar Orhan getirildi. Çeşitli yasal sorunlardan dolayı daha sonraları, 1972 yılında TÖB-DER’i kurma kararı alındı.
Haydar Orhan yaşamı boyunca halkımızın sorunlarını kendisine dert etmiş bir devrimci eğitmendi. Tefeci-Bezirgân Sermayenin köylümüze uyguladığı zulme sessiz kalamadı. HALKKOP şubelerini açarak kooperatifleşmenin yaygınlaşmasını sağladı, üreticiden ürünlerin doğrudan halka ulaşması için çaba harcadı ve emekçinin yanında oldu. 12 Eylül Faşizminde tutuklandı.
Biz Halkçı Kamu Emekçileri TÖS’ün ve TÖB-DER’in devamcılarıyız. TÖB-DER Kurucu Genel Başkanı Haydar Orhan’ın yürüttüğü mücadele şimdi bizlerin elindedir. Tıpkı TÖS gibi, TÖB-DER gibi Emperyalizme, Ortaçağcılığa ve Şovenizme karşı mücadelemiz devam ediyor. Halkların Kurtuluşu için mücadele edenler hiçbir zaman unutulmaz. Haydar Orhan biz Halkçı Kamu Emekçilerinin mücadelesinde yaşayacaktır.
Halkçı Kamu Emekçileri
01.12.2017

Sosyal Medyada Paylaşın: