AKP’GİLLER EMEKÇİLER İÇİN AÇLIK, YOKSULLUK ÜCRETLERİNİ AÇIKLADI!

AKP’GİLLER EMEKÇİLER İÇİN AÇLIK, YOKSULLUK ÜCRETLERİNİ AÇIKLADI!

ABD-AB Emperyalistlerinin kurdurup Türkiye’de iktidara getirdiği yerli yabancı Parababalarının çıkarına hizmet eden, çıkar amaçlı suç örgütü AKP’giller, halkımıza ihanette sınır tanımayarak bir kez daha biz emekçileri açlığa mahkum etti.

İşçi Sınıfımızı, Kamu Emekçilerini, emeklileri sefalet ücretine mahkum eden AKP’giller Emekçi Halk Düşmanı olduklarını; ücret ve maaşlara yaptıkları gerçek enflasyonun çok altında kalan küçük artışlarla, bütün mal ve hizmetlere yaptıkları dev zamlarla bir kez daha göstermiş oldular.

Gerek Asgari Ücret ortaoyununda olsun, gerek Kamu Emekçilerine yapılacak yüzdelik artışların konuşulduğu toplantılarda olsun, alınteriyle geçinenlerin ücret-maaşları bu toplantılarda belirlenmiyor. Bütün bu oynanan oyunlar Halkımızın gözünü boyamak içindir.

Çünkü;

“Hangi ülkede hangi çocuğun kaç lokma ekmek yiyeceğine, servet sahiplerinin bir araya geldikleri kahvaltılarda ve yemeklerde karar verilir.”(Hikmet KIVILCIMLI)

Sadece bunun Emekçi Halkımıza açıklanması kalmıştı. Bu açıklamayı yapabilmek için ortamı hazırlamaları gerekiyordu. Önce ortaoyununa dönüşen ve figüranları arasında İşçi sınıfı içindeki Amerikan Ajanı hain sarı gangster Türk-İş’in de olduğu asgari ücret belirleme “toplantıları” ile göz boyadılar, İşçi Sınıfımızı oyaladılar. AKP’giller diğer ortaoyuncuları ile birlikte çalışanların neredeyse %75’inin ücretini oluşturan ve aynı zamanda açlık da demek olan 17.002-TL’yi yani sefalet ücretini belirlemişlerdi. Bu asgari ücrete yapılan artış aynı zamanda diğer kamu emekçileri ve emekliler içinde bir çıta oluşturmuştu.

Halkı soyup soğana çevirme konusunda binlerce yıllık deneyimi olan ve bunun için en geçerli yol olan Allah ile aldatma ustası olan Tefeci-Bezirgân sınıfın siyasi plandaki temsilcisi AKP’giller için açlık ücretlerini “halkımızı enflasyona ezdirmedik” yalanıyla kandırmak hiç de zor değildir. Yalan bu sınıfın fıtratında var.

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Aralık ayında yüzde 4,12 arttı. E-TÜFE’nin 2023 yılındaki artışı yüzde 127,21 olarak gerçekleşti. Kaldı ki çarşıda, pazarda yani sokaktaki yani halkımızı canevinden vuran enflasyon ENAG’ın enflasyonundan da yüksek.

Kamu emekçileri, SSK, BAĞ-KUR emeklileri ve memur emeklilerine yapılacak maaş artışlarını açıklamak için AKP’giller’in yalan açıklama kurumu olan TÜİK’in enflasyon oranlarını açıklamasını beklediler. Bilindiği gibi TÜİK işverenlerin ve onların hükümeti olan AKP’gillerin ihtiyacına hangi rakam uygunsa onu açıklamakla görevli olduğu için enflasyon açıklamasını asgari ücret artış oranı olan %49’a göre yaptı.

Öyle ustaca ayarlanılmış ki 2023-2025 TİS’e göre 2024 birinci altı aylık zam %15, planlananın olması için 6 aylık enflasyonun %37,57 olması gerekiyordu ki ayarlanmış/belirlenmiş olan %49’a uysun. O da şöyle yapıldı: 2024 Ocak zammı 1,2978 x 1,15=1,4925 = yüzde 49,25 oldu. 0,25‘e ne olacak denilecek? O da oyunun bir parçası…

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİSİ

SSK ve Bağ-Kur emekli ve hak sahiplerinin 2023 Temmuz döneminde aylıkları yüzde 25 oranında arttırılmıştı. 2023 yılı yıllık enflasyon oranı yüzde 64,77 olarak açıklandığından; 2023 yılı Temmuz-Aralık dönemi altı aylık enflasyon oranı yüzde 37,57 oldu.

Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emekli ve hak sahiplerinin aylıkları, başka bir ilave zam (refah payı gibi) olmaz ise 2024 Ocak ödeme döneminde yüzde 37,57 oranında arttırılacak. 

MEMUR EMEKLİSİ 

Memur emeklilerine 2024 Ocak döneminde yapılacak zam ise şöyle olacak. 2023 yılı ikinci altı aylık dönemde enflasyon oranının yüzde 37,57 belirlenmesiyle, emekli memurlara verilecek enflasyon farkı yüzde 29,78 oldu. Ayrıca, 2024 Ocak ayında memurlara yüzde 15 zam verildi. Bu durumda memur emeklisinin 2024 Ocak zammı 1,2978 x 1,15=1,4925 = yüzde 49,25 oldu. Diğer bir ifadeyle, memur emekli aylıkları yüzde 49,25 oranındaarttırılacak. 

ÇALIŞAN MEMUR

2024 Ocak döneminde çalışan memurlara verilecek enflasyon farkı yüzde 29,78 oldu. Ayrıca, 2024 Ocak ayında memurlara yüzde 15 zam verildiğinden, bu durumda çalışan memurların 2024 Ocak zammı; 1,2978 x 1,15=1,4925 = yüzde 49,25 oldu. Diğer bir ifadeyle, çalışan memurların 2023 Temmuz ayında yapılan 8 bin 77 liralık seyyanen zam hariç olmak üzere, aylıklarına yüzde 49,25 oranında zam yapılacak.

Memur emeklilerinin ücret artışları, çalışırken örgütlü, sendikalı olmanın etkisiyle memur TİS’leriyle beraber belirleniyor. Ancak SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için böyle bir olanak da olmadığı için onların maaş artışları sadece TÜİK’in belirlediği üretilmiş/sahte enflasyona göre belirleniyor. Bu oran ise %37,57. Dolayısıyla açıklanan zam oranlarıyla beraber SSK ve BAĞ-KUR emeklileri daha fazla yoksulluğa, daha fazla açlığa ve ölüme mahkum edilmiş oluyor.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonunun Aralık ayında yaptığı araştırmaya göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı Aralık ayında 835 lira daha artarak 16 bin 483 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı ise 47 bin lira sınırına yaklaştı. Açlık sınırı 2023 yılının tümünde 7 bin 424 lira, yoksulluk sınırı da 20 bin 713 lira arttı. Daha şimdiden asgari ücret açlık sınırını yakalamış durumda.

Saygıdeğer İşçiler, Kamu Emekçileri, Emekliler!

Artık canımızdan başka kaybedecek bir şeyimiz yok diyecek aşamaya doğru hızla sürükleniyoruz. Biz güzel yurdumuzda işsizlik, açlık, yoksulluk çekerken Türkiye’nin yönetimini gasp etmiş hiçbir kanunu tanımayan AKP’giller suç örgütü Kamu Mallarını peşkeşe, yağmaya, yolsuzluğa, hırsızlığa, lüks yaşama, şatafata, çifter çifter ballı maaşlara doymuyor.

Bu kanunsuzluğa, çürümüşlüğe, yolsuzluğa, yoksulluğa dur demek bizim elimizde! Örgütlü mücadele ile bu zulmü durdurabiliriz.

Örgütsüz Halk Köle Halktır! Örgütlü Halk Yenilmez! (04.01.2024)

HALKÇI KAMU EMEKÇİLERİ

Sosyal Medyada Paylaşın: