Halkçı Kamu Emekçisi Celalettin ALP Yoldaş ölümsüzdür!

Halkçı Kamu Emekçisi Celalettin ALP Yoldaş ölümsüzdür!

Gerçek İnsan, Gerçek Devrimci, Halkçı Kamu Emekçisi, Celalettin Alp Yoldaş’ımızın bedence aramızdan ayrılışının üçüncü yılı. Covid-19 salgını sürecinde, AKP’giller’in insan hayatını hiçe sayan bilim dışı, akıl dışı uygulamaları nedeniyle yitirdik Yoldaşımızı, o süreçte yitirdiğimiz binlerce insanımız gibi. Örgütlediği, önderliğini yaptığı Ulaşım Hizmetleri İş Kolunda, Demiryolları taşımacılığındaki grevlerde, o koca koca trenleri rayların üstüne çıkıp, önlerini tek başına keserek durdurdu da; yılmadan verdiği tüm mücadelesine rağmen, Koronavirüs illetinin organlarını saran yıkımını durduramadı Celalettin Yoldaş. 

O’na, Yoldaşlığına duyduğumuz özlem içimizde gün geçtikçe büyürken, O hep aramızda.

İşçi Sınıfı’nın bilimine olan sarsılmaz inancıyla aramızda.

Hak bellediği davayı kazanana dek sürdürme kararlılığıyla aramızda.

Taksim İşçi Sınıfının vatanıdır Parababalarına terk edilemez!” şiarımızla, her 1 Mayıs’ta verdiği Taksim Mücadelesi ile aramızda. 

Üstlendiği tüm devrimci görevleri yürütmedeki ciddiyetiyle aramızda.

Devrimciliğin olmazsa olmazı olan, sadeliği, içtenliği, alçakgönüllüğü ile aramızda.

Yiğitliğiyle, fedakârlığıyla; insan, hayvan ve doğa sevgisiyle dolu yüreğinin tüm coşkusuyla aramızda.

İnsanlığın kurtuluş davasına adadığı onurlu yaşamıyla aramızda.

Ve ömrünü insanlığın kurtuluşuna vakfedenler asla ölmezler!

İşte bu nedenle Celalettin Alp Yoldaş ölümsüzlüğü hak edenlerdendir! (08.11.2023)

Halkçı Kamu Emekçileri

Sosyal Medyada Paylaşın: