1 Mayıs Alanı, Taksim Meydanı’dır!

1 Mayıs Alanı, Taksim Meydanı’dır!

Birleşik Kamu İş 1 Mayıs’ta Taksim’de olmalıdır!

 Türkiye’de, 1977 yılından bugüne tüm emekçiler açısından tartışmasız şu çok nettir: 1 Mayıs Alanı, Taksim Meydanı’dır.

Emekçilerin mücadele tarihi açısından, Taksim Meydanı çok önemlidir. 1970-1980 arası ülkemizde başta işçi sınıfımız gelmek üzere bütün emekçilerin kendi hakları için örgütlendikleri, siyasi olarak da kendilerini ortaya koydukları yıllardı. AB-D emperyalistleri ve yerli işbirlikçileri bu gelişmeden çok çekiniyorlardı. 1 Mayıs 1977’de İstanbul Taksim Meydanı’nda Birlik Mücadele Dayanışma günü olan 1 Mayısı kutlamak için 500 bin emekçinin bir araya gelmesi onların gözlerini korkuttu. AB-D Emperyalistlerinin kanlı katliam örgütü Kontrgerilla Taksim Meydanı’nda tam bir katliam yaptı. 34 insanımız hayatını kaybetti. İşte bunun içindir ki Taksim artık bizim vatanımız olmuştur. Taksim Meydanı 34 emekçinin, devrimcinin kanlarıyla sulanmıştır. Daha sonraları da Taksim Emekçilere yasaklandı. Artık kanlarımızla suladığımız bu vatana sahip çıkmak, orayı yeniden kazanmak Şehitlerimize karşı görevimizdir.

12 Eylül Faşist darbesinden sonra 1990’lardan başlayarak 1 Mayıslarda İşçi ve Emekçiler Taksim’e girmek istedi.  Bu mücadelede sendikal alanda DİSK Nakliyat-İş Sendikasının, siyasi alanda Halkın Kurtuluş Partisinin öncü bir rolü vardır. 2007, 2008 yıllarında bu mücadeleler sonucunda Taksim’de özgürce 1 Mayıslar kutlanmaya başladı.

2013 yılından itibaren AKP’giller İktidarı 1 Mayıslarda Taksim Alanı’nı İşçi Sınıfımıza ve emekçilere yasakladı. 2013 yılı 1 Mayıs’ında Birleşik Kamu-İş üyesi kamu emekçileri de iyi bir mücadele vermişlerdi. Daha sonraki yıllarda 1 Mayıs için Taksim başvurusu yapıldığı halde Taksim meydanına çıkılmasına izin verilmedi. Taksim Meydanı’na çıkıp Taksim Vatanını yeniden kazanmak isteyen devrimcilere karşı açılan davaların hepsi düşmüştür. Yani şu anda geçerli yasalar önünde de 1 Mayıs’ı Taksim Alanı’nda kutlamak suç değildir. 

Ülkemizde pek çok büyükşehirde DİSK, KESK, TMMOB, TTB organizasyonuyla 1 Mayıslar kutlanmaktadır. Bu dörtlü grup Taksim konusunda ısrarcı ve ilkeli bir duruş sergilememektedir. İşçi ve Emekçilerin yasal hakkı olan 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanması konusunda artık bırakalım bir direniş göstermeyi, Taksimde 1 Mayıs Kutlanması için başvuruda bile bulunmamaktadırlar. Taksim gündemlerine bile girmiyor artık bu dörtlünün. Bu durum, bu kurumlara güvenen, işçi sınıfı ve emekçiler açısından moral bozukluğuna neden olmaktadır. Yalnızca DİSK Nakliyat-İş Sendikası ve Halkın Kurtuluş Partisi 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanması için mücadelesini sürdürmektedir. Gösterilen alanda değil, Saraçhane Meydanı’nda 1 Mayıs kutlamaları yapılmakta, en az 150 kişiyle simgesel olarak Taksim Meydanı’na çıkılmaktadır. 

Halkçı Kamu Emekçileri olarak yıllardır, Birleşik Kamu-İş Kongrelerinde ve çalıştığımız sendikalarımızda 1 Mayısların, Emekçilerin kanlarıyla sulayarak vatan yaptığı Taksim Meydanı’nda kutlanması gerektiğini, Taksim’in emekçilerin vatanı olduğunu, Birleşik Kamu-İş’in tüm kitlesini Taksim’e getirmesinin önemini dile getiriyoruz. Böyle bir davranışın Birleşik Kamu-İş’i kamu emekçilerinin öncü konfederasyonu yapacağını, büyüteceğini söylüyoruz yıllardır. Ama maalesef bütün bu önerilerimiz, bu söylemlerimiz bir türlü dikkate alınmadı, alınmıyor.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu bu dörtlü grupla beraber Maltepe dolgu çukuruna gitmemelidir. Bu birliktelik Birleşik Kamu İş’i küçültür. Birleşik Kamu İş’in yapması gereken bu konuda, Devrimci Sendikal Mücadelenin temsilcisi, İşgal, grev, direnişlerin sendikası DİSK Nakliyat-İş ile birlikte hareket etmesidir.

Son söz olarak:

Taksim’e sahip çıkmak demek, ille de Taksim Meydanı’na çıkıp orada serbestçe, özgürce 1 Mayıs’ın anlamını konuşmak demek değildir. 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak demek, bize konan despotça, zalimce, kanunsuzca yasakları yırtmak, çöpe atmak için yiğitçe mücadeleye girmek demektir.

Halkçı Kamu Emekçileri olarak bir kez daha Konfederasyonumuz Yönetimine ve üyelerine sesleniyoruz:

1 Mayıs’ta hep birlikte 1 Mayıs Alanı Taksimde olalım ve haykıralım:

Taksim Vatandır, Vazgeçilemez!

Yaşasın 1 Mayıs!

24.04.2023

Halkçı Kamu Emekçileri

Sosyal Medyada Paylaşın: