Kamu Emekçilerinin Anıtpark’tan yükselen çığlığı “Tükeniyoruz!” Ekonomik kriz ve zamlarla, yoksulluğa mahkum edilen Kamu Emekçileri olarak haykırdık:  “Emperyalistler, işbirlikçiler, geldikleri gibi gidecekler!”

Kamu Emekçilerinin Anıtpark’tan yükselen çığlığı “Tükeniyoruz!” Ekonomik kriz ve zamlarla, yoksulluğa mahkum edilen Kamu Emekçileri olarak haykırdık: “Emperyalistler, işbirlikçiler, geldikleri gibi gidecekler!”

AKP’giller ve onun memuru konumundaki Memur-Sen ile iki yılda bir tekrarlanan Toplu Sözleşme Görüşmeleri adını verdikleri Ortaoyununun sonucunda, 2021 Ağustos ayında imzalanan Toplu Sözleşme ile Kamu Emekçilerine 2022 ve 2023 yılı için verilen yüzdelik zamlar, Kasım ayından bu yana Türk Lirasının değerinin ABD Doları ve Euro karşısında pula dönmesi ve bunun sonucunda gelen hayat pahalılığı, maaş artışlarını şimdiden hiç olmamışa çevirdi.

Yandaş Sen ve AKP iktidarının Ağustos ayında imzaladığı 6. Dönem “Satış Sözleşmesi” ile biz kamu emekçilerine verdikleri üç kuruş zammı da yarattıkları işsizlik ve pahalılık cehenneminde buharlaştırmışlar; ülke ekonomisi çöküşün eşiğine getirilmiş ve bunun faturası da başta kamu emekçileri olmak üzere yoksullaştırılan halkımıza kesilmiştir.

AKP iktidarı ülkemiz ekonomisini uçuruma sürüklemekte, işçi-emekçi yoksul halkımızı işsizlik ve pahalılık cehenneminde kıvrandırmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı için gerekli 4 yıllık bir Üniversite Diploması olmayan şahıs tarafından yönetilen memleketin kaynakları ne yazık ki yandaş şirketlere ve beşli çeteye çektirilerek hazine boşaltılmıştır. Anlık değişime uğrayarak takip etmekte zorlandığımız döviz kurları karşısında Türk Lirasının da uğradığı değer kaybı nedeniyle emekçilerin eline geçen para daha cebine girmeden erimiştir.

Bu koşullar altında, Konfederasyonumuz Birleşik Kamu İş, “Zam, Kriz, Yoksulluk…Tükeniyoruz!” çağrısı ile Ankara’da 4 Aralık 2021 tarihinde miting düzenleme kararı almış, bu miting öncesi yerellerde de 24 Kasım 2021 tarihinde aynı çağrı ile eylemler gerçekleştirilmiştir.

Bizler Halkçı Kamu Emekçileri olarak, hem yerellerde hem de Ankara’da Birleşik Kamu İş Konfederasyonumuzun düzenlediği “Zam, Kriz, Yoksulluk…Tükeniyoruz!” başlıklı mitinge, bağlı bulunduğumuz sendikalarımızla birlikte katılarak taleplerimizi tüm devrimci coşku ve inancımızla, yüksek sesle mücadele arkadaşlarımızla birlikte haykırdık.

4 Aralık’ta, Konfederasyona bağlı sendika üyelerinin yurdun çeşitli illerinden gelerek desteklediği miting, sabah saatlerinde Ankara’nın ayazına rağmen slogan ve halaylarla coşkulu bir şekilde başladı.

Anıtpark’ı dolduran Kamu Emekçileri olarak, her geçen gün artan ekonomik kriz nedeniyle açlık ve sefalete mahkum edildiğimizi belirterek bunun tek sorumlusunun ülkeyi uçuruma sürükleyen AKP’giller olduğunu haykırarak “Gün gelecek, devran dönecek, AKP Halka hesap verecek”, “Emperyalistler, İşbirlikçiler, Geldikleri Gibi Gidecekler!” şeklinde sesimizi yükselttik, taleplerimizi haykırdık.

Bizler, Halkçı Kamu Emekçileri;

ABD ve AB Emperyalistlerine karşı,

AKP’gillerin taşeronluğunu yaptığı Yerli-Yabancı Parababalarına karşı,

Laik Cumhuriyet’i yıkan Ortaçağcı gericiliğe karşı,

Sarı sendikacılık yaparak işçi ve emekçilerin haklarını masada satanlara karşı,

Ülkemizin kaynaklarını, emekçilerin ve halkımızın çıkarlarını sonuna kadar savunmaya,

Vatan aşkını söylemekten ve gereğini yapmaktan korkar hale gelmektense ölmeyi yeğ tutmaya,

Sendikalarımızda devrimci sınıf sendikacılığı ilkeleri doğrultusunda,

Bıkmadan, usanmadan, yılmadan Bilimli-Bilinçli-İnançlı-Kararlı mücadele etmeye devam edeceğiz.

Sarayın memurluğuna soyunanlar, yoksulluğun pençesine attığınız halkımıza er geç hesap vereceksiniz!

Akın var
güneşe akın!
Güneşi zaaaptedeceğiz
güneşin zaptı yakın!

06 Aralık 2021

Halkçı Kamu Emekçileri

Sosyal Medyada Paylaşın: