Ortaçağcı AKP’giller’in Talim ve Terbiye Kurulu, doğal olarak Ortaçağcılara-FETÖ’cülere emanet!

Ortaçağcı AKP’giller’in Talim ve Terbiye Kurulu, doğal olarak Ortaçağcılara-FETÖ’cülere emanet!

ABD-AB Emperyalistlerinden aldıkları emir gereğince Ortaçağcı Faşist bir Din Devleti’ni bütün kurum ve kuruluşlarıyla inşa etmek için canhıraş bir şekilde çalışan Ortaçağcı AKP’giller İktidarı, bu çabalarını yoğunlaştırdıkları en önemli alanlarından biri olarak Eğitimi görmektedir, bilindiği gibi.

İktidara geldikleri günden beri 19 yıldır Eğitim Sistemini Ortaçağcılaştıran, Laik Eğitimin kökünü kazıyan, 4+4+4 ucube eğitim sistemiyle çocuklarımızın geleceğini karartan, kız çocuklarımızın eğitim hakkını ellerinden alan AKP’giller, Talim ve Terbiye Kurulu gibi önemli bir kurulun başına da Bilimi rehber edinen uzmanlar getirecek değildi elbette.

AKP’giller’in Reisi, Resmi Gazetede yayımlanan bir kararıyla “Eğitim sistemini, eğitim ve öğretim plan ve programlarını, ders kitaplarını hazırlatmak, hazırlananları incelemek veya inceletmek, araştırmak, geliştirmek ve uygulama kararlarını Bakan onayına sunmak; Bakanlık birimlerince hazırlanan eğitim ve öğretim programları, ders kitapları, yardımcı kitaplar ile öğretmen kılavuz kitaplarını incelemek, inceletmek ve nihaî şeklini vererek Bakanın onayına sunmak; Yurtdışı eğitim ve öğretim kurumlarından alınmış, ilköğretim ve ortaöğretim diploma ve öğrenim belgelerinin derece ve denkliklerine ilişkin ilke kararlarını Bakanın onayına sunmak; Eğitim ve öğretimle ilgili konularda Bakanlığın diğer birimleri tarafından oluşturulacak politika ve stratejilerin belirlenmesinde işbirliği yapmak; Millî Eğitim Şûrasının sekretarya hizmetlerini yürütmek” gibi önemli görevler yerine getiren Talim ve Terbiye Kurulunun başına yine kendisi ve avanesi gibi Ortaçağ’ın Ümmet Toplumu Konağı’ndan fırlayıp gelmiş, bilim düşmanı insanları getirdi.

Odatv’nin haberine göre;

“(…)Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Cihad Demirli, Talim ve Terbiye Kurulu üyeliklerine ise Prof. Dr. Mehmet Karataş, Prof. Dr. Mustafa Gündüz, Prof. Dr. Bülent Dilmaç, Doç. Dr. Cem Gençoğlu, Dr. Mehmet Gündüz ve Dr. Hüseyin Yorulmaz atandı.

“Erdoğan’ın atadığı Prof. Dr. Cihad Demirli, iktidara yakınlığıyla bilinen Önder İmam Hatipliler Derneği’nin (Önder) Yönetimi Kurulu üyeliği yaptı. Erdoğan’ın atadığı bir diğer isim Prof. Dr. Mustafa Gündüz de ÖNDER ve Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği (YEKDER) içerisinde çalışma yapan isimlerden biri.” (https://odatv4.com/makale/erdoganin-atadigi-isim-zaman-gazetesinden-cikti)

Yine çeşitli haber kaynaklarına göre bu isimler, Bilal Oğlan’ın kurumları olan, çocuklarımıza, gençlerimize Ortaçağcılığı aşılamayı temel misyon edinmiş, dernek-vakıf kisvesi altında kamuya ait değerli arazileri, binaları iç eden TÜRGEV, TÜGVA, ÖNDER gibi Ortaçağcı dernek ve vakıflara yakın isimler.

Kurul üyeliğine atanan isimlerden biri olan sözde Prof. Dr. Mustafa Gündüz ise bariz bir şekilde FETÖ’cü. Yine Odatv’nin yukarıda bahsettiğimiz haberine göre FETÖ’nün yayın organı olan Zaman Gazetesi yazarı Mustafa Gündüz, 18 Kasım 2013 tarihinde AKP’giller’in dershaneleri kapatmasını eleştiren bir yazı dahi kaleme almış. Hazretin Sekiz Yıllık Zorunlu Eğitime karşı çıkan yazıları da varmış.

Şaşırdık mı?

Tabiî ki hayır.

Söz konusu AKP’giller olunca hiçbir şeye şaşırmıyoruz.

Çünkü biliyoruz ki AKP’giller, mevcut burjuva yasaları çerçevesinde faaliyet yürüten bir sermaye partisi değildir; kendilerine AB-D Emperyalistleri tarafından toplumumuzu Ortaçağ karanlığına sürükleme görevi verilmiş olan, çıkar amaçlı bir suç örgütüdür.

Çünkü AKP’giller, FETÖ’nün en büyük siyasi ayağıdır. 15 Temmuz’da tezahür eden Ortaçağcı İki Amerikancı Gücün Laik Cumhuriyet’in Ganimetlerini Paylaşım Savaşı kimseyi aldatmasın. AKP’giller de FETÖ de başından beri aynı yolun yolcusudur. Bu tür atamalarda ve başka örneklerde de görüldüğü üzere, bu iki gerici yapının ortaklığı bugün bile örtülü biçimde de olsa devam etmektedir.

Talim ve Terbiye Kurulu, AKP’giller tarafından otuz iki kısım tekmili birden Ortaçağcı, bilim düşmanı, dolayısıyla da halk düşmanı kişilere emanet edilmiş durumdadır.

İşte bu niteliklere sahip kurul; güya eğitim sistemini “geliştirecek”, ders kitaplarına, öğretmen kılavuz kitaplarına “nihaî şeklini verecek”, eğitim ve öğretimle ilgili konularda MEB’le işbirliği halinde çeşitli “stratejiler belirleyecek.”

Bunun ne anlama geldiği açıktır:

AKP’giller’in Ortaçağcılardan derlediği, üzerine FETÖ sosu sürmeyi de ihmal etmediği “Talim ve Terbiye Kurulu”, yine AKP’giller’in Ortaçağcı politikalarının Eğitim alanındaki bir aparatçığı olacak, masum çocuklarımızın ve gençlerimizin zihinlerine zerk edilen Ortaçağcı zehrin şırıngası işlevini yerine getirecektir.

Her zaman ifade ettiğimiz gibi bugün Türkiye Halkı için en önemli, en öncelikli görev Ortaçağcı, vurguncu, soyguncu, Kamu Malı hırsızı AKP İktidarından bir an evvel kurtulmaktır. Bu gerçekleşmediği sürece gerek Eğitim alanında, gerek diğer alanlarda AKP İktidarından en ufak bir olumluluk beklemek en hafif deyimlerle gafilliktir, aymazlıktır.

AKP’giller İktidarının başta Eğitim olmak üzere tüm alanlarda hayata geçirmeye çalıştığı Ortaçağcı, Laiklik düşmanı uygulamalara ve politikalara karşı Halkçı Eğitim ve Bilim Emekçileri’nin mücadelesi aralıksız sürecektir.

27 Ağustos 2021

Halkçı Eğitim ve Bilim Emekçileri

Sosyal Medyada Paylaşın: