Laiklik aklın, bilimin, özgür düşüncenin ve kadının özgürlüğünün teminatıdır

Laiklik aklın, bilimin, özgür düşüncenin ve kadının özgürlüğünün teminatıdır

Bugün AKP’giller’in Anayasa değişikliği “reformu” diyerek maskelediği şey, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez maddelerinin, özellikle de 84 yıl önce bugün, 5 Şubat 1937’de Anasayaya Cumhuriyetin temeli olarak kazınan ve 18 yıllık AKP iktidarı döneminde kerte kerte aşındırılan, yok edilme noktasına getirilen Laiklik ilkesinin resmen ortadan kaldırılmasıdır. Laikliğin varlığı bizler için ne kadar önemliyse, yokluğu da Ortaçağcılar ve karşıdevrimciler için o kadar önemlidir. Çünkü Laiklik aklın, bilimin, özgür düşüncenin, özellikle de kadının özgürlüğünün, varlığının teminatıdır.

Bu ilkeyi benimsemekte geç kalanlar, telaffuz etmekten geri duranlar ve çekingen davrananlar, ne kadar günah çıkarsa da ülkenin bu hale gelmesinde pay sahibidir. Laiklik artık korunması gereken değil, mücadele edilip tekrar kazanılması gereken bir unsur haline gelmiştir. Son Anayasa değişikliği ile izini tozunu tamamen silmek isteyenlere karşı bu mücadele verilmelidir. Çünkü yaşamın kendisidir Laiklik…

Halkçı Kamu emekçilerinin Laiklik mücadelesi her koşulda sürecektir. (05 Şubat 2021)

Halkçı Eğitim ve Bilim Emekçileri

 

Sosyal Medyada Paylaşın: