Bütçe ve Vergi Emekçiye Yük!  Sermaye ve Ranta Kaynak!

Bütçe ve Vergi Emekçiye Yük! Sermaye ve Ranta Kaynak!

     
Birleşik Kamu İş Konfederasyonu’na bağlı Büro İş Sendikası Bursa Şubesi, İhsaniye Vergi Dairesi önünde yaptığı basın açıklaması ile 2018 yılı bütçesi ve son vergi değişiklikleri ile işsizlerin, emeklilerin, isçilerin ve kamu emekçilerinin üzerine daha fazla yük yüklendiğini belirtti.


      Bursa Şube Başkanı Sürmeli Selçuk Söğüt yaptığı açıklamada; Katil ABD ve Siyonist İsrail’in Ortadoğu’yu işbirlikçileri ile birlikte kan ve gözyaşına boğmaya devam ettiğini belirterek, “Katil ABD Ortadoğu’dan Defol!” dedi. Söğüt, AKP İktidarının bütçeden en büyük payı sermaye ve ranta ayırdığını, “yap-işlet-devret” modeli ile yapılan köprülerden geçmeyen araçlar için 6 milyar TL, faiz ödemelerine 71.7 milyar TL ayrılırken, yatırımlara faizlerden daha az, 68,8 milyar TL ayrıldığını dile getirdi.  2016 yılından 2017 yılına ekonomide yaşanan olumsuzluklar nedeni ile emekçilerin ücretlerinde en az % 30 kayıp yaşanmışken, Satış Sen ile yapılan sözde toplu sözleşme ile kamu emekçileri için kararlaştırılan % 4 ile  %3,5 luk ücret artışının emekçilerin insanca yaşanacak bir ücret almalarını sağlayamayacağını vurguladı.


     Söğüt, geniş halk yığınlarının,  dolaylı olarak alınan vergiler yolu ile vergilerin % 70 inden fazlasını öderken, milli gelirden en az payı alan kesimin içinde yer aldıklarını belirterek iktidarın sermaye ve rant yanlısı politikaları uygulaması ile halkı işsizlik, pahalılık ve zamlara mahkum ettiğini söyledi. Aralık ayı içinde yapılan düzenleme ile Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde %15 ile %60 arasında artışa gidildiğini, gazlı içecekler dahil bir çok ürüne getirilen Özel Tüketim vergisi ile emekçilere ek vergiler yüklenirken, belli koşullar taşıyan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinde %5 vergi indirim hakkı tanınmak sureti ile ayrıcalıklı bir uygulama getirilmiştir.

    Diğer yandan FETÖ bahanesi ile yüzlerce kamu emekçisinin mağdur edildiği, OHAL uygulamaları ile sendikaların ve demokratik kitle örgütlerinin baskı altına alındığı ve hak aramanın engellendiğine demokrasinin kurum ve kuralları ile işlemesinin ortadan kaldırıldığına dikkat çekti.

    Başta Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı olmak üzere bir çok kurumda unvan farklılığı nedeni ile ücret adaletsizliği yaratıldığını, atama ve görevlendirmelerde torpil uygulamasının olağan hale geldiğini söyleyen Şube Başkanı,  buna son verilmesi için uzmanlık sınavı açılmasını, mülakatın kaldırılmasını, görevlendirmelerde bilgi, birikim ve liyakatın esas alınması gerektiğinin altını çizdi. Kamu emekçilerinin emekli olduklarında ücretlerinin düşmesini önleyecek düzenleme yapılmasını dile getiren Söğüt, “Taleplerimizi dillendirmeye ve demokratik-laik-sosyal hukuk devleti mücadelemizi sürdürmeye devem edeceğiz.” dedi.

Sosyal Medyada Paylaşın: