Maraş Katliamı İnsanlık Suçudur, İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Unutulmaz !

Maraş Katliamı İnsanlık Suçudur, İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Unutulmaz !

      Bundan 39 yıl önce 24 Aralık 1978 tarihinde insanlık tarihinin en korkunç katliamlarından biri yaşandı. Ortaçağcı gericiler, Kontrgerillanın suç örgütü MHP, Kontrgerilla ve CIA tarafından planlı bir şekilde yaşama geçirilen Maraş Katliamı. Bu katliamda kadınlar hem de karınlarındaki bebeleriyle, yediden yetmişe 150’ye yakın insanımız, genç-yaşlı, çoluk-çocuk demeden, hunharca katledildi. İşte onun içindir ki bu bir insanlık suçudur ve insanlığa karşı işlenen suçlar ne affedilir ne de unutulur.

Bundan 39 yıl önce Maraş’ta yaşanan katliamı gerçekleştirenlerle, AKP’giller arasındaki tek fark aradan geçen 39 yıldır.
Bundan 39 yıl önce “komünistler camiyi bombaladı” yalanını ortaya atıp, bu insanlık dışı katliamı gerçekleştirenlerle, Büyük Gezi Halk İsyanı’mızda “camide içki içtiler, türbanlı bacılarımızı taciz ettiler”  yalanını söyleyen Tayyip’giller arasında aradan geçen 39 yıl hariç hiçbir fark yoktur.
Bugün Ortadoğu’da AB-D Emperyalistlerinin tetikçiliğini yapan alçaklardan derleşik ÖSO ve IŞİD adlı katiller sürüsü benzer katliamı Alevilere, Türkmenlere, Yezidilere ve Kürtlere karşı uygulamaktadırlar. Ve ne yazık ki bunlar bizim ödediğimiz vergilerle silahlandırılmaktadırlar. Bu alçaklar ordusunu da AKP’giller beslemekte ve desteklemektedir. Ve bugün bu alçaklar ordusu tarafından yapılan akıl almaz katliamların Maraş Katliamı’ndan hiçbir farkı yoktur. Çünkü bunların zihniyeti aynıdır. Bunlar CIA müslümanıdır. Tıpkı Taliban gibi, CIA tarafından eğitilmiş ve silahlandırılmıştır.
Ve yine halkımızı Ortaçağcı gericiliğe mahkum eden, laikliği ortadan kaldıran, okullarımızı Peşaver medreselerine çeviren de aynı zihniyettir. Halklarımızın Ortaçağcı gericiliğe karşı haklı ve meşru isyanı olan Gezi isyanı da bunların yüreğine korku salmıştı ve o korkuları hala devam ediyor. Maraş Katliamı’nı da halkın yükselen devrimci mücadelesinden korktukları için CIA-MHP işbirliğiyle tezgahladılar. Böyle bir vahşetin altına imza attılar.
Kimdir bunlar?
Ortaçağcı Tefeci Bezirgan sermaye sınıfıdır. Bu kan emicilerin siyasi genetik şifreleri, insanlığın çektiği acılar, yokluklar üzerine kuruludur. Bunlar doğa ve insanlık düşmanı 4. tür yaratıklardır. Kadına düşmandırlar, doğaya düşmandırlar ve her seferinde bu insanlık dışı zulüm ve kan kokan politikaların sürdürmek için halklara korku salmak için katliamlar yaparlar.
            Ancak, İnsanlık tarihi kanıtlamıştır ki, Örgütlü Halklar Yenilmez!
 Yeni Maraşlar, Sivaslar yaşamak istemiyorsak; Bu topraklarda , tıpkı Birinci Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızda  olduğu gibi, Büyük Gezi Halk İsyanı’mızdan aldığımız güçle, halkımızla, onun bir parçası olan biz kamu emekçileriyle Emperyalizme, Şovenizme ve Feodalizme karşı mücadele etmeli, mücadelemizi İkinci Kurtuluş Savaşı ile taçlandırarak mantıki sonucuna ulaştırmalıyız. Tarihin bizlere yüklediği görev budur!
Kahrolsun CIA-MIT-Kontrgerilla!
Örgütsüz Halk Köle Halktır, Örgütlü Halk Yenilmez!
Halkçı Kamu Emekçileri

24.12.2017

Sosyal Medyada Paylaşın: